Kortų žaidimas „Tūkstantis“. Taisyklės

Kortų žaidimas „Tūkstantis“. Taisyklės

Jei tektų paklausti savo tėvų ir dar vyresnių kartų, kurį stalo žaidimą jie prisimena geriausia ir kurį jie rekomenduotų, būtų keista, jei tai nebūtų kortų žaidimas „Tūkstantis“. Šis žaidimas kaip ir buvo taip yra populiarus šiandieną. Tai smagus žaidimas, kuris yra pagrįstas taškų kaupimo sistema. Kaip ir kiekvienas žaidimas, taip ir šis turi taisykles, tad prieš pradėdami jį žaisti, įsitikinkite, kaip žaisti „Tūkstantį“.

kaip-zaisti-tukstanti

Daugiau kortų žaidimų: Uno taisyklės.

Žaidimas „Tūkstantis“

Kaip ir kiekvienas tradicinis kortų žaidimas, taip ir šis, pirmiausia, reikalauja kortų kaladės. Tiesa, „Tūkstančio“ taisyklės sako, kad kaladės jums prireiks ne visos – tik 24 kortų. Taigi, kokios kortos turi būti atrinktos? Tai visos likusios kortos po devynakės. Žaidimą turite pradėti su šiomis kortomis: tūzais, dešimtake, karaliais, karalienėmis, valetais. Žaisti gali nuo dviejų iki keturių žaidėjų.

Žaidimas „Tūkstantis“ žaidžiamas su septyniomis kortomis (kiekvienam žaidėjui išdalinamos septynios kortos po vieną, ne visos vienu metu). Visada iškyla mini diskusija, kuris žaidėjas bus pirmasis dalintojas. Tam pats kortų žaidimas „Tūkstantis“ neturi griežtos taisyklės, todėl dažniausiai tai nusprendžiama burtų keliu. Tolesniuose žaidimo ratuose dalinama laikantis laikrodžio rodyklės judėjimo krypties taisyklės.

Turime žaidėjus, turime kortas, turime dalintoją, liko tik išsiaiškinti, koks yra šio žaidimo tikslas? Ogi labai paprastas – būti pirmuoju žaidėju, kuris surinko 1000 akių. Reikia paminėti, jog taškai skaičiuojamai pagal iškovotas kortų vertes. Iš viso kortomis galima pelnyti 120 taškų kiekviename žaidimo rate.

Kaip žaisti „Tūkstantį“?

Iš pirmo žvilgsnio šis žaidimas atrodo, jog yra sunkiai perkandamas. Tačiau gerai susipažinus su taisyklėmis ir kelis kartus pabandžius žaisti – galėsite save vadinti ekspertu.

tukstancio-taisykles

Kortų žaidimas „Tūkstantis“ pradedamas nuo dalytojo. Šis privalo labai kruopščiai išmaišyti kortas ir duoti jas perkelti iš dešinės esančiam žaidėjui. Tuomet jau yra dalijamos kortos žaidėjams. Labai svarbu nepamiršti, kad pirmiausia išdalinamos po tris kortos kiekvienam žaidėjui (išskyrus patį dalintoją). Kai išdalinamos šios trys kortos, tada dar kitos trys kortos padedamos ant stalo. Visos jos turi būti užverstos ir jos žaidime vadinamos „Pirkiniu“. Na ir galiausiai išdalinamos dar po keturias kortas, kad iš viso žaidėjai savo rankose turėtų po septynias kortas.

Labai svarbu atkreipti dėmesį į savo kortas vos tik jas gavus dėl dviejų priežasčių. Abi jos yra susijusios su devynakėmis.

  1. Pirma, jei nors vienas žaidėjas savo rankose turi keturias devynakes, jis turi jas atversti, o dalytojas tuomet privalo surinkti visų žaidėjų kortas. Jos yra išmaišomos, duodama perkelti vėl iš dešinės sėdinčiam žaidėjui ir prieš tai minėtu būdu vėl išdalinti kortas žaidėjams.
  2. Antra, jei nors vienas žaidėjas turi tris devynakes, jis gali įnešti į žaidimą įdomumo ir surengti loteriją. Ši kortų loterija rengiama padedant šias tris devynakes ant stalo atverstas, o kiti du likę žaidėjai padeda po vieną užverstą kortą. Šios užverstos kortos gali būti raudonos arba juodos spalvų, bet jos turi sutapti su vienu iš jau ant stalo esančių devynakių simboliu. Tas žaidėjas, kuris surengė loteriją, dabar turi teisę pasirinkti kažkurią iš savo devynakių ir pradedami skaičiuoti pirmieji taškai. Galimi trys šios loterijos baigties rezultatai:
  • Nė vienas iš žaidėjų neatspėja loterijos rengėjo pasirinktos kortos – 100 taškų keliauja tam, kas surengė loteriją;
  • Vienas žaidėjas atspėja, o kitas ne – tas, kas atspėjo gauna 100 taškų.
  • Abu žaidėjai atspėja spalvą – abu žaidėjai pasidalina po 50 taškų.

tukstantis-Kortų-žaidimas-Tūkstantis-

„Tūkstančio“ taisyklės

Pasibaigus loterijai, prasideda kitas šio žaidimo etapas – „Statymas“. Jo metu varžomasi dėl jau minėto „Pirkinio“.

Statymai

Žaidėjas, sėdintis dalintojui iš kairės, yra pirmasis žaidėjas, kuris pasako savo statymą. Įprastai, tai 100 akių. Būtent dėl šios priežasties šis žaidėjas turi sušukti „Šimtas“ – tai pradinė „Pirkinio“ kaina. Tada žaidėjai eidami iš eilės turi didinti statymą pridedant bent po 10 akių. Taip statoma iki tol, kol 2 žaidėjai iš eilės nebeturi kur dėtis ir pasako, jog toliau nebežaidžia („Pass“). Atkreipiame dėmesį, kad bent vieną kartą tai ištaręs žaidėjas tolesniuose žaidimo ratuose dalyvauti negali.

Pirkinio atvertimas

Išsiaiškinus, kurie žaidėjai iškrenta iš žaidimo, dalytojas privalo atversti „Pirkinį“ (tris užverstas kortas ant stalo žaidimo pradžioje) ir jas atiduoti laimėtojui. Dalytojas šiame etape nedalyvauja, nes jis automatiškai gauna pirkinio kortų akių sumą už kortų padalijimą.

Nereikalingų kortų išmetimas

Žaidėjas, kuris laimėjo šį pirkinį ir pasiėmė šias tris papildomas kortas, dabar turi išmesti tris nereikalingas kortas. Šios kortos padedamos šalia savęs ant stalo užverstos, nes jų taškai taip pat bus pridedami galutinėje sumoje. Taigi, jei skaičiuojate, kiek kortų „Pirkinio“ laimėtojas turi, tai mūsų atsakymas turi sutapti, nes tai yra 10 kortų. Dabar šis žaidėjas turi išdalinti po vieną kortą kiekvienam žaidėjui. Šios dvi kortos nebūtinai turi būti tos trys kortos, kurias paėmė nuo stalo. Jis šias kortas gali pasirinkti ir iš jau turėtų kortų.

Pirkinio vertės didinimas

Toliau žaidimas tęsiamas su aštuoniomis kortelėmis kiekvienam žaidėjui. Esant galimybei, „Pirkinį“ įsigijęs žaidėjas, gali didinti „Pirkinio“ vertę ir bandyti apginti akių skaičių. Jei jis žaidimo eigoje supranta, jog tikslas nebus pasiektas, tada jis gali atsisakyti žaisti vieną kartą. Tokiu atveju, jo varžovams prie visų taškų bus prirašyta dar 60 taškų.

Pradedame žaidimą!

Pasibaigus „Statymo“ etapui – prasideda žaidimas. Tas, kas eis pirmas nusprendžiama pagal „Pirkinį“. Žaidėjas, laimėjęs „Pirkinį“ ir eina pirmasis. Kortos metamos po vieną pagal laikrodžio rodyklę. Atkreipiame dėmesį į tai, kad tas žaidėjas, kuris meta kortą pirmasis kiekviename naujame žaidimo rate yra tas žaidėjas, kuris apsprendžia pagrindinę kortų spalvą ir rūšį priešininkams. Žaidžiant su vienodos spalvos kortomis, jei norite laimėti, turite mesti aukštesnę nei priešininko kortą. Kartais nutinka ir taip, kad žaidėjai reikiamos spalvos kortos neturi. Tada galima mesti ir priešingos spalvos kortą – vertė gali būti bet kokia. Svarbiausia nepamiršti mąstyti logiškai. Pavyzdžiui, jei savo ėjimo metu neturite tos pačios spalvos kortos arba kozirio (pastarasis nustatomas išmetant poreles), visada geriausia iš savo turimų kortų pašalinti devynakes – jos yra bevertės kortos.

Kortų žaidimas „Tūkstantis“ išties smagi pramoga, nes jį žaidžiant reikia būti budriam ir nuolat stebėti savo taškus. Kaip jau minėjome, laimi tas, kas pirmas surenka tūkstantį taškų, taigi lyderiaujantis žaidėjas privalo patvirtinti, jog surinko būtent tiek taškų, kiek tvirtino, jog surinks žaidimo pradžioje. Jei nesurenka – šie taškai atimami iš bendros jau turimos taškų sumos. Kiti žaidėjai skaičiuoja savo taškus taip pat. Jei šie baigiasi skaitmenimis nuo nulio iki penkių, jie suapvalinami į žemesniąją pusę. O jei baigiasi nuo šešių iki devynių – suapvalinama į aukštesniąją pusę.

„Tūkstančio“ kortų žaidimo mėgėjai tvirtina, jog šis žaidimas yra vienas įdomiausių ir priverčiančių pasukti galvą. Bet nuo tik tik įdomiau, nes kuo sunkiau, tuo daugiau reikia mąstyti. Įsigilinkite į šio žaidimo taisykles, pasikvieskite keletą draugų ir išmėginkite žaisti šį žaidimą jau dabar. Garantuojame, jog laiką praleisite puikiai!